Mačvan demantuje Mijailovića: Nema duga Partizanu, klub nije dobio spor u Lozani

Advokat bivšeg košarkaša Partizana Milana Mačvana oglasio se demantovanjem na izjave predsednika KK Partizan Ostoje Mijailovića o dugu od 30.000 evra.

Mijailović je u svojoj izjavi istakao da je prema presudi Međunarodnog suda u Lozani Mačvan dužan bivšem klubu 30.000 evra.

Mačvan se preko svog pravnog zastupnika oglasio, negirajući te informacije i dodavši da je “isključivo KK Partizan odgovoran za neispunjenje svih finansijskih obaveza prema njemu”.

“Sporu je prethodilo zaključenje Sporazuma o izmirenju duga iz 2018. godine kojim se Milan Mačvan odrekao na desetine hiljada evra u korist kluba želeći da na taj način pokaže svoju najiskreniju pripadnost i ljubav prema KK Partizan. Za uzvrat, želeo je da od kluba dobije garancije da će u skladu sa dinamikom isplate koju je odredio KK Partizan, biti isplaćene obaveze koje klub prema njemu ima. Na žalost, KK Partizan nije ispoštovao svoje obaveze niti plan otplate duga koji je sam opredelio pa je Milan Mačvan bio prinuđen da se obrati nadležnoj Stalnoj sportskoj arbitraži pri Olimpijskom komitetu Srbije. I pored neverovatnih pritisaka na ovo telo, prilično čudnog negiranja KK Partizan da dug prema Milanu Mačvanu uopšte postoji, premda je klub potpisao sporazum o visini duga i načinu njegove otplate, potom neprimerenim opstrukcijama arbitražnog postupka, došlo je do odluke kojom je utvrđena odgovornost i obaveza KK Partizan da Milanu Mačvanu isplati dugovani iznos”, piše u saopštenju i dodaje se:

“Ova odluka se mogla pobijati pred nadležnim sudskim instancama Republike Srbije ali KK Partizan to nije činio pa je na osnovu pravnosnažne i izvrsne odluke Stalne sportske arbitraže, Milan Mačvan svoje potraživanje naplatio. Nakon toga, KK Partizan se obrato Sportskom sudu u Lozani (CAS) ali je i u tom postupku utvrđena obaveza KK Partizan da Milanu Mačvanu isplati glavni dug, kamatu i troškove postupka i utvrdio odgovornost za neispunjenje obaveza. Dakle, neistinita je tvrdnja da je ovaj sud utvrdio da je KK Partizan u pravu i da je klub dobio spor i da nema nikakve obaveze prema Milanu Mačvanu kako se to navodi u obraćanju g. Mijailovića”, piše u odgovoru advokata.

“Utisak je da je ovo obraćanje imalo za cilj da diskredituje Milana Mačvana kao javnu ličnost, uzornog sportistu koji iskreno i odano voli svoj klub KK Partizan i da izazove stvaranje animoziteta među prijateljima i navijačima kluba prema njemu. Istovremeno želim da pozovem rukovodstvo KK Partizan da po osnovu ranije potpisanih ugovora o profesionalnom angažovanju igrača i na sve isplate koje su Milanu Mačvanu izvršene, obračuna i plati odgovarajuće poreze i doprinose u korist nadležnih fondova RS jer samo na taj način međusobni odnosi kluba i bivšeg igrača mogu biti dovedeni u okvire zakonitog poslovanja”, zaključak je saopštenja.

Originalni članak: RTS.rs