Trinkijeri s puškom na ramenu na novoj zastavi Grobara! ( FOTO)

Novi trener uneo je novu energiju, veruju mu navijači, pa mu je već posvećena jedna zastava, iako se na prave rezultate tek čeka!

“Il Partigiano Andrea”, piše na zastavi uz lik partizanskog vojnika Andree, sa puškom na ramenu…