Saopštenje KK Partizan – istina o pregovorima sa Petrom Rakićevićem i njegovim menadžerima

IZVOR : kkpartizan.rs
Saopštenje KKP prenosimo u celosti:
KK Partizan NIS potvrđuje da je u proleće 2016. godine iskazao interesovanje za usluge košarkaša Petra Rakićevića, tada igrača KK Metalac iz Valjeva. Prvi kontakt je uspostavljen nakon što su se Partizanu obratili menadžer Miodrag Radović i sam Petar Rakićević, ponudivši saradnju od sezone 2016/17.Nakon konsultacija unutar kluba, dogovoren je i održan sastanak 11.04.2016. godine na kom je postignuta saglasnost o budućoj saradnji, uključujući i iznos naknade za angažovanje igrača, kao i dodatne nagrade za ostvarene uspehe. Istovremeno, igraču Petru Rakićeviću je isplaćen avans u iznosu od 10.000 evra za šta je on potpisao priznanicu. Navedeni iznos, predstavljao je prvu ratu budućeg ugovora za angažovanje igrača u sezoni 2016/17. (Kompletan nacrt ugovora se nalazi niže u tekstu)U skladu sa postignutim dogovorom i po primanju prve rate naknade za profesionalno angažovanje, Petar Rakićević je potpisao i pristupnicu za KK Partizan. Ovom prilikom, klub nipošto nije želeo da potpiše nikakav ugovor sa Rakićevićem pre nego što igrač raskine saradnju sa KK Metalac, za šta su prema uveravanjima dobijenim od igrača i menadžera već postojali uslovi usled kašnjenja u isplati od strane KK Metalac prema Rakićeviću, u trajanju dužem od potrebnog da igrač na arbitraži postane slobodan u pronalaženju novog angažmana.

Nekoliko dana posle sastanka, KK Partizan NIS je od menadžera Miodraga Radovića primio nacrt ugovora u kojem su se pojedine odredbe razlikovale od prethodno postignutog dogovora. U poslatom nacrtu, zastupnik Miodrag Radović je zahtevao da prilikom narednog transfera Petra Rakićevića (Iz Partizana u treći klub) njemu pripadne 20% od iznosa koji bi Partizan dobio kao obeštećenje, tvrdeći da je On takav dogovor postigao sa KK Metalac.

Istovremeno, KK Partizan NIS podseća da su prema postignutom dogovoru, Miodrag Radović i košarkaš, Petar Rakićević preuzeli obavezu da na arbitraži obezbede raskid ugovora igrača Rakićevića sa KK Metalac, jer je u tom trenutku, usled kašnjenja ugovorenih nadoknada za angažovanje igrača, već uveliko bilo uslova za tako nešto.

Ipak, iz Partizanu nepoznatih razloga, menadžer i igrač su odugovlačili sa predavanjem zahteva za arbitražu, pa su isti predali značajno kasnije u odnosu na trenutak kada su se za tako nešto stekli uslovi. Poseban kuriozitet predstavlja podatak da je neposredno pre trenutka kada je zahtev za arbitražu konačno podnet, KK Metalac uprkos teškoj finansijskoj situaciji, pronašao sredstva da isplati ugovorne obaveze prema Petru Rakićeviću. Na spomenutoj arbitraži, igrača Petra Rakićevića je zastupao advokat Tošković, član predsedništva KK Crvena zvezda Beograd (izabran, 12.08. 2011. godine) što samo po sebi ukazuje na razvoj događaja koji je potom usledio.

Posle arbitražne odluke koja je tada donešena suprotno zahtevu igrača, menadžer je u kontaktu sa predstavnicima KK Partizan NIS ponavljao da Petar Rakićević želi da igra za Partizan i da će ugovor biti potpisan čim se za to steknu uslovi, odnosno kada igrač konačno postane formalno-pravno slobodan u pronalaženju novog angažmana. U trenutku kada je navedena situacija konačno nastupila, menadžer Miodrag Radović je sa predstavnicima KK Partizan NIS zakazao potpisivanje ugovora na dan, 04.10.2016. u 11 časova, ali se ni igrač ni menadžer u dogovoreno vreme i na dogovorenom mestu nisu pojavili. Tog dana, Petar Rakićević je potpisao ugovor sa KK Crvena zvezda.

Zbog više nego neetičnog načina na koji je došlo do ovakvog razvoja situacije, KK Partizan NIS izražava svoje veliko nezadovoljstvo jer smatra da takvo poslovanje ne doprinosi niti razvoju sporta niti razvoju sportske atmosfere u srpskoj košarci.

Istovremeno, klub želi da istakne kako nikada ne bi zloupotrebio blanko potpisani dokument, niti je ikada na taj način poslovao. Potpisivanje takvog dokumenta je bila ideja menadžera Miodraga Radovića koji je time želeo da pokaže ozbiljnost namere igrača da potpiše za KK Partizan NIS po okončanju sezone 2015/16.

U čitavoj situaciji, KK Partizan NIS pronalazi i razlog za zadovoljstvo jer je odavno poznato kakav karakter je potreban da bi neko bio igrač Partizana. Ovakvo ponašanje Petra Rakićevića i njegovih menadžera, jasan je pokazatelj da klub više ne treba da ima nikakvo interesovanje za  usluge igrača Rakićevića.

KK Partizan NIS insistira da se za svoje interese bori na sportskom polju, u skladu sa sportskim načelima, na način na koji to klub radi već godinama unazad. Sve što se u ovom slučaju desilo, slika je onih koji su tome doprineli a ne KK Partizan NIS koji ovime stavlja tačku na na navedeni slučaj o kojem se kroz medije već plasiraju razne informacije. 

Nakon današnjeg obraćanja, mi ćemo prepustiti javnosti da sama donese svoju procenu.

Sportski pozdrav,

KK Partizan NIS 

PREDLOG UGOVORA U INTEGRALNOM OBLIKU U KOJEM GA JE KK PARTIZAN NIS PRIMIO OD MENADŽERA