ZVANIČNO I IZVRŠNO: Spor sa Ekspo bankom je bivši problem KK Partizan NIS

Vansudskim poravnanjem po kojem Banka nema više nikakvih potraživanja prema crno-belima, skinut je orgoman teret i klub se u potpunosti finansijski konsolidovao.

Spor sa Ekspo bankom je i zvanično bivši problem KK Partizan NIS! Dug nastao po osnovu štetnih ugovora iz sezone 2005/2006 više ne postoji čime je finansijska stabilnost kluba u potpunosti vraćena i obezbeđen je pravni kontinuitet poslovanja istog pravnog subjekta koji je osnovan 1945. godine.

Vansudsko poravnanje, sklopljeno je nakon dugih pregovora pravnih timova Partizana NIS i Ekspo banke a sve u interesu da se pravni procesi pokrenuti pred nadležnim institucijama još 2017. godine okončaju na jedini ispravan način – Pravnim rešenjem koje oslobađa crno-bele tereta od 1.4 miliona evra, nastalog zbog pravno ništavnih ugovora sklopljenih pre 16 godina.

U borbu sa ovim problemom, uprava KK Partizan NIS ušla je 2017. godine nakon blokade računa crno-belih od strane Banke. Tokom sudskih postupaka, crno-beli su pred nadležnim sudom ukazali da je Banci vraćeno 77 miliona dinara više nego što je potrebno i na osnovu prvostepene presude, Banka je usled proglašenja ništavnosti ugovora bila dužna da klubu vrati navedeni iznos koji je uz priadajuće kamate narastao na 105 miliona dinara.

Suočena sa takvom presudom, Banka je pred sudom podnela tužbu za naplatu 730 miliona dinara po osnovu dugovanja iz njihovih poslovnih knjiga.

U drugostepenom postupku, prvostepena odluka je ukinuta i sud je naložio detaljno razmatranje svih okolnosti pod kojima su sporni ugovori zaključeni, čime je pravna borba nastavljena.

Nedugo zatim, pravni tim Ekspo banke se obratio klubu sa predlogom za vansudsko poravnanje po kojem ni klub ni Banka više ne bi imali nikakve obaveze prema drugoj strani.

Nakon pregovora, ovaj pravni i finansijski problem je tako i rešen, te je klub i zvanično oslobođen velikog finansijkog tereta.

Ovim potezom, uprava kluba je uspela da se izbori sa dugom od strane najvećeg pojedinačnog poverioca. Klub je u potpunosti zaštićen od daljih štetnih efekata ugovora, obezbeđena je finansijska konsolidacija i omogućeno je nesmetano poslovanje kluba kao osnov za dalji sportski razvoj.

Predsednik Partizana NIS, Ostoja Mijailović je nakon sklapanja sporazuma o vansudskom poravnanju izjavio:

„Pre oko četiri godine, najveći pojedinačni problem je bila blokada od strane banke. Bilo je dosta saveta da se klub kao pravno lice uvede u stečajni postupak, biloje i predloga da se sprovede UPPR (Unapred pripremljeni plan reorganizacije). Izabrali smo najteži put, ali danas sam posebno ponosan na činjenicu da je naš Partizan onaj isti klub koji je nastao davne 1945. godine. Veoma smo zadovoljni obavljenim poslom jer je vansudsko poravnanje ubrzalo čitav proces. Do osnove za ovakav epilog došli smo nakon nekoliko godina teške borbe našeg pravnog tima pred nadležnim institucijama. Dokazali smo ono za šta smo se borili i ono u šta smo čvrsto verovali. Partizan je sada i definitivno finansijski konsolidovan i to je velika vest za sve koji vole klub i podržavaju ga na putu povratka u društvo najboljih“, istakao je Mijailović.

Zvanični sajt KK Partizan NIS