Foto ubod:Novica “priprema”Uroša za tekmu-BRATINE! :)