APR potvrdio: Promene u JSD Partizan u skladu sa propisima

 APR potvrdio: Promene u JSD Partizan u skladu sa propisima

Borba za mesto predsednika JSD Partizan i dalje traje, bar što se tiče poražene frakcije i sada već bivšeg rukovodstva okupljenog oko fudbalskog kluba. U međuvremenu su sa te strane izrečene razne optužbe zbog čega se saopštenjem oglasila i Agencija za privredne registre (APR). U istom se kaže da je kompletan proces odrađen u skladu sa zakonom, kao i da to potvrđuje priložena dokumentacija uz osvrt na optužbe čelnika FK Partizan.

Obaveštenje koje je Agenciji prethodno uputio FK „Partizan“, sa upozorenjem na nelegitimnost skupštine koju je održao deo delegata JSD „Partizan“, nije moglo da utiče na drugačiji tok postupka registracije, s obzirom da postupak utvrđivanja zakonitosti u vezi sa sazivanjem i održavanjem skupštine sportskog društva i veštačenje pečata upotrebljenog u dokumentaciji predatoj APR-u, nisu u nadležnosti Agencije, već suda. Dakle, to su jedina zakonska pravna sredstva koja članovima sportskog društva stoje na raspolaganju u borbi za ostvarivanje njihovih interesa. U skladu sa odredbama navedenog zakona, Agencija je 27.09.2022. godine registrovala i objavila zabeležbu o postojanju spora pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, po tužbi za utvrđivanje ništavosti odluke registratora od 13.09.2022. godine. Takođe, registrator je dana 29.09.2022. godine žalbu na rešenje registratora o registraciji promene zastupnika u JSD „Partizan“ prosledio ministru nadležnom za poslove omladine i sporta, kao drugostepenom organu, čije su odluke za APR obavezujuće. Imajući u vidu navedeno, Agencija za privredne registre poziva javnost da sačeka ishod zakonom predviđenih postupaka.

Dodaje se da mnoge informacije koje su plasirane u javnosti ne odgovaraju istini.

– Mnoga od njih nisu doprinela istinitom informisanju javnosti, što svima koji komuniciraju javno u ovom slučaju treba da bude jedini i prevashodni cilj.  APR obaveštava javnost da je Milan Lučić, direktor APR boravio u Skoplju od 15. do 16. septembra, u cilju prisustvovanja Ministarskoj konferenciji Zapadnog Balkana o reformama javne uprave, u okviru koje je prisustvovao svečanosti dodeljivanja „Nagrada za javnu upravu 2022″ Regionalne škole za javnu upravu, za projekat koji su zajednički inicirali i uspostavili Agencija za privredne registre i Centralni registar Republike Severne Makedonije (CRRSM), koji je i uputio poziv za prisustvovanje ovoj ceremoniji, na osnovu koga je rešenje o službenom putovanju izdato direktoru APR-a 2. septembra 2022. godine.

Originalni članak Telesport.rs