Starijim pionirima i pionirkama treća mesta na ekipnom prvenstvu Beograda

Obe pionirske selekcije (stariji pioniri-ke) osvojile su treća mesta na ekipnom prvenstvu Beograda za 2022. Po jakoj kiši i hladnom vremenu postignuti su solidni rezultati, koji su osnov za tekmičenja koja slede u sledećim sedmicama.

Čestitamo svima na ostvarenim rezultatima.

Zvanični sajt AK PARTIZAN