NAŠE SNAGE JAČAJU…NEKI NOVI KLINCI(VIDEO)

Ovo nam daje veru i nadu da će grobarstvo zauvek da živi: