FK Partizan se posle Skupštine oglasio saopštenjem: Nezapamćen protivzakonit pritisak!

Saopštenje fudbalske sekcije crno-belih vam prenosimo u celosti

Fudbalski klub „Partizan”, kao član Jugoslovenskog sportskog društva „Partizan” oštro osuđuje nezapamćen protivzakonit pritisak koji je pre sednice vršen na pojedine delegate u Skupštini JSD ’’Partizan’’ i zahteva da nadležni organi odmah preduzmu mere iz svoje nadležnosti.

Fudbalski klub ’’Partizan’’, kao član JSD ’’Partizan’’, osuđuje, ne prihvata i ne može da prihvati nezakonito i nestatutarno ponašanje predsednika košarkaškog kluba O.M. u Skupštini JSD ’’Partizan’’.

Fudbalski klub ’’Partizan’’, kao član JSD ’’Partizan’’, insistira da se izborni proces u JSD ’’Partizan’’ održi u svemu na način propisan aktima JSD ’’Partizan’’, i ističe da odluke „donete” od grupe predstavnika određenog broja članova JSD ’’Partizan’’, nisu u skladu sa aktima JSD ’’Partizan’’.

FK „Partizan” pruža punu podršku regularno izabranom rukovodstvu i upravi JSD „Partizan” u prevazilaženju nastale situacije i uspostavljanju zakonitog rada u JSD „Partizan” i u potpunosti je saglasan sa svim zakonom preduzetim koracima ostvarenim u vidu pokretanja svih odgovarajućih pravnih postupaka – podnošenja krivičnih prijava, tužbe za poništaj nezakonite i nestatutarne odluke nadležnom sudu i žalbe na rešenje Agencije za privredne registre.

Fudbalski klub ’’Partizan’’ je dužan da u svom radu dosledno poštuje zakonske norme, te se samim tim ne može povinovati nezakonitim odlukama nelegitimne i nezakonite navodno izabrane „nove” uprave JSD „Partizan”, naročito ako su iste suprotne pravima obavezama i interesima članova FK ’’Partizan’’.

Skupština FK ’’Partizan’’, kao najviši organ Kluba donela je odluku da Fudbalski klub „Partizan” uslovno istupi iz članstva u Jugoslovenskom sportskom društvu „Partizan”.

Ova odluka stupa na snagu preventivno i primenjuje se ukoliko od strane nezakonite navodne uprave JSD ’’Partizan’’, bez održavanja nove sednice skupštine JSD „Partizan” i zloupotrebom ovlašćenja iz čl. 21. Statuta JSD „Partizan” bude doneta odluka kojom se odlučuje o pravima i obavezama Fudbalskog kluba „Partizan” kao člana JSD ’’Partizan’’.

Skupština FK ’’Partizan’’ pruža punu podršku predsedniku, Upravnom odboru i generalnom direktoru Kluba u cilju zaštite interesa članstva Kluba i interesa Kluba i stvaranja uslova da se omogući nesmetana realizacija domaćih i međunarodnih obaveza, kroz redovno i stabilno poslovanje Kluba.

Originalni tekst Sportski žurnal