APR doneo rešenje: Odbijen zahtev FK Partizan da izađe iz JSD Partizan

Sukob između uprave JSD i uprave Fudbalskog kluba traje već neko vreme

Miloš Vazura, Milorad Vučelić

Foto: Marko Jovanović

Agencija za privredne registre odbila je zahtev Fudbalskog kluba Partizan da istupi iz JSD Partizan.

Sukob između uprave JSD i uprave Fudbalskog kluba traje već neko vreme, a posebno je kulminirao nakon što je 3. maja uprava FK Partizan odlučila da istupi iz Sportskog društva.

Zbog toga su 4. maja podneli registracionu prijavu za registraciju promene podataka, ali je rešenjem koje je izdao APR 11. maja, njihova registraciona prijava odbijena.

– Proveravajući ispunjenost uslova propisanih odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, registrator je utvrdio da nisu ispunjeni uslovi za registraciju.

Uvidom u dostavljenu registraciju, utvrđeno je da se prijavom zahteva traži upis istupanja iz članstva JSD Partizan, a što ne može biti predmet u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika, koji propisuju šta predstavlja predmet zabeležbe. Prijavom se može tražiti samo upis ili brisanje iz članstva kao posebnog podatka koji se registruje, a ne upis ili brisanje članstva kroz zabeležbu, navodi se između ostalog u obrazloženju odluke.

Takođe, utvrđeno je da kod Fudbalskog kluba Partizan podatak o članstvu u JSD Partizan nije ni registrovan i samim time taj podatak ne biti ni brisan iz Registra.

Ujedno uvidom u dostavljenu dokumentaciju je utvrđena i nesaglasnot oko datuma donošenja statuta. U preambuli piše da je sednica skupštine održana, odnosno da je statut donet 3.5.2023. godine, dok na poslednjoj strani statuta je navedeno da je usvojen u Beogradu 4.5.2023. godine, pa se ne može utvrditi tačan datum kada je statut donet.

Na kraju samo da pomenemo da Partizan, koga u APR predstavljaju Milorad Vučelić i Miloš Vazura (iako su pre desetak dana hteli da prijave u APR advokata Stevana Kostica, kao zastupnika kluba?!), ima pravo žalbe na ovo rešenje u roku od 30. dana.

Originalni tekst: Telegraf.rs